E-Bülten Sözleşmesi - MÜŞTERİ DESTEK - Blue Diamond

E-Bülten Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuyumculuk Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

Ticari Unvanı: Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuyumculuk Ltd. Şti.
MERSİS No: 0613007242100028
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi Ladin Sokak No:34 Kat:4 Elmas Kule Bahçelievler İstanbul

Telefon: 0212 514 66 55
E-Posta: [email protected]

Şirketimize sağlamış olduğunuz e-posta adresiniz Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel Verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, yeni ürün çalışmaları yapılması, belirli kalite standardının sağlanması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar, reklamlar ve gösterimler yapılması, talep, öneri ve şikayetlerinizin takibi ve değerlendirilmesi, reklam-tanıtım-promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web sitemiz üzerinden kullanıcı deneyiminin artırılması, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI
Kişisel Verileriniz, Kanun’un temel ilkelere uygun olarak yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, yurt içinde bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, topluluk şirketlerimiz, denetim şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, sanal mağazaya (www.bluediamond.com.tr) Şirketimizin sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet tanıtımları yapılırken, kendi bünyemizde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, ürün/hizmet tanıtılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanabilmektedir.
Ayrıca Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde  kisisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

AÇIK RIZA
Kişisel verileriniz,  Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Açık rızamın aranıdığı hallerde, kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen esaslar uyarınca işlenmesini ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimizin taleplerinizi Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi Ladin Sokak No:34 Kat:4 Elmas Kule Bahçelievler İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize 
iletebilirsiniz.

Şirketimiz işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 

Blue Diamond

Güvenli
Alışveriş

Blue Diamond

Sigortalı
Ücretsiz Teslimat

Blue Diamond

Ömür Boyu
Garanti

Blue Diamond

Özel
Hediye Kutusu

Blue Diamond

Ücretsiz
Ölçü Değişimi

Blue Diamond

Kolay İade
Garantisi

Blue Diamond

Yüksek
Işıltı

Blue Diamond

Işıklı
Yüzük Kutusu

Yukarı Çık